GPS-cursus voor de garmin-gps

Deze cursus heb ik opgezet voor het programma van de Volksuniversiteit. Het betreft alleen de presentatie.

Klik op de link hieronder voor de presentatie in pdf-formaat:

GPS cursus opstapindebergen.nl

De cursus is onder meer bedoeld voor de Garmin Edge, Dakota, Oregon en Touch en niet voor de nieuwere versie fietscomputers van Garmin, deze werken geheel anders!

Met hieronder een overzicht waar je de belangrijkste functies voor deze Garmin toestellen kunt vinden:

Hulp bij instellingen Garmin gps

Stel in:
Systeem GPS Normaal Snel, nauwkeurigheid ca 5 m
Waas Nauwkeuriger, duurt lang
Demonstratie Voor thuisgebruik, bij instellingen, cursus ed.
Selecteer Taal Divers
Batterijsoort Alkaline
Lithium
Opl NiMH Hebben minder spanning/indicator
Toon Aan/Uit
Scherm Verlichtingsduur 30 sec – 2 min Batterijbesparing
Background Ev achtergrondkleur instellen
Schermafbeelding Standaard uit (aan=schermafdruk)
Batterijbesparing Uit=batterijbesp. Minder nauwkeurig
Kalibreren Toets/aanraking afstellen
Kaart Orientatie Noord boven Noord boven, bij orientatieproblemen
Koers boven Standaard, gelopen koers boven
automotive Noord boven, bij afslag koers boven (auto)
Autom. zoomen Aan/uit Standaard aan. Uit is rustiger beeld
Gegevensvelden div Geg. Velden boven kaart/beter Tripcomp.
Geavanc kaartinst div Principe niets aan doen
Selecteer kaart div Geladen kaarten aan/uit
Tracks Tracklog Niet opnemen
Opn/niet tonen Tracklog wordt opgenomen, kan later uitgelezen
Opnemen, kaart Idem: naar is zichtbaar op kaart/scherm
Opnamemethode Afstand
Tijd
Auto(matisch)
Interval divers Afstand, tijd of automatisch
AutoArchiveren Indien vol standaard
Dagelijks
Wekelijks
Color divers Kleur track instellen
Reset Tripgegevens
Alle waypoints
Huidige track
Fabrieksinstelingen Pas op! Als je hiervoor kiest ben je alle instellingen kwijt
Eenheden Afstand/snelheid divers Standaard metrisch
Hoogte divers Standaard meters
Diepte divers Standaard meters
Temperatuur Celsius/Fahrh.
druk divers Standaard millibar
Tijd Weergave 12/24 uur
Tijdzone Divers Standaard automatisch
Positieweerg Weergave (grid) Voor NL Nederlands grid
Kaartdatum Volgt uit boven
Kaartferoide divers Volgt uit boven
Koers divers Op standaard laten staan
Kompaskalibratie Bij ingebruikname, bij storing enz.
Hoogtemeter divers Op standaard laten staan
Kalibratie In bergen min bij vertrek en bij weersverandering
Routering Methode offroad Geen routering
Tijd onderweg
Afgel. afstand Standaard
Route voor: Auto/voetganger/Fiets
Plaats op de weg Ja/nee Als wandelaar op ja
Overg. Offroad Standaard op auto(matisch) instellen
Vermijden divers Diverse soorten wegen vermijden
 

 

 


Wil je meer weten over het gebruik van de GPS,  koop dan het boekje ‘GPS-wijzer’ van Foeke Jan Reitsma/ Joost Verbeek